Digitálne mapy Prešova už aj pre verejnosť

Prešovský mestský úrad dnešným dňom sprístupnil na svojej webovej stránke oficiálny mapový informačný systém mesta s názvom GISPLAN. Prostredníctvom tohto systému bude občanom a návštevníkom mesta odteraz priebežne poskytovať dôležité mapy, mapové podklady a informácie. Zaujímavosťou je zverejnenie desať rokov starej leteckej snímky a informatívnej mapy katastra. Ako uviedol primátor mesta, Pavel Hagyari ide o ďalší krok k informatizácii, obyvateľom Prešova zavedenie systému uľahčí a zjednoduší postup pri získavaní informácií. „Systém je tiež jedným z krokov, ktorý môže prilákať investorov práve do Prešova“, dodal primátor. Digitálne mapy sa v rámci riadenia a správy mesta Prešov efektívne využívajú od roku 2009.

V prvej fáze bol zavedený nový moderný informačný systém Gisplan. Jeho prvými používateľmi sa stali pracovníci mestského úradu a mestskej polície, ktorí ho začali používať v rámci výkonu svojich pracovných úloh. Celkovo bolo do systému pripojených takmer sto interných používateľov. Zároveň sa mesto zameralo na budovanie a skvalitňovanie jeho obsahovej stránky. Pre tieto účely boli začiatkom roka 2010 zakúpené kvalitné letecké snímky, tzv. ortofotomapy. V novembri 2010 mesto Prešov zverejnilo prvú digitálnu mapu investícií a plánovaných projektov mesta za obdobie 2006-2010. Zároveň avizovalo sprístupnenie ďalších podkladov a spustenie systému Gisplan aj pre verejnosť. Gisplan je teda od dnešného dňa prístupný už aj verejnosti prostredníctvom internetu priamo z oficiálnej webovej stránky mesta www.presov.sk. Obyvateľom a návštevníkom mesta poskytuje možnosť pohodlnej práce s mapou a prístup k podkladovým vrstvám určeným na tvorbu máp. Samozrejmosťou je posun a priblíženie v mape, vyhľadávanie a identifikácia vybraných objektov v mape, či meranie vzdialeností a plôch v mape. K dispozícii je najaktuálnejšia ortofotomapa, ako aj pre porovnanie desať rokov stará ortofotomapa mesta z roku 2001. Celkovo pritom budú mať občania možnosť voľby troch ortofotomáp z rôznych období rozvoja mesta.

Pre občanov je určite najzaujímavejšou katastrálna mapa mesta. Tá síce neslúži a ani nemôže slúžiť na právne účely, má však dôležitý informatívny charakter. Ako dnes uviedol obchodný riaditeľ spoločnosti GISTA, Rastislav Mičaník, „katastrálna mapa Prešova, žiaľ, v súčasnosti ešte nie je kompletná, nakoľko prebiehajú zmeny v katastrálnych územiach Prešov a Solivar, mesto však bude mapu priebežne aktualizovať a prípadne zmeny by sa mali objaviť aj na webe“, uviedol. Mapové alebo inak povedané geografické informačné systémy (GIS), patria vo svete medzi veľmi vyhľadávané a často využívané. O ich popularizáciu sa v posledných rokoch zaslúžili hlavne GPS navigačné zariadenia a mapové servery ako je Google maps. Podľa slov riaditeľa, pána Mičaníka, „v rámci samospráv na Slovensku je ich využívanie podľa odborníkov, žiaľ, stále v začiatkoch a hlavným dôvodom je predovšetkým obmedzený prístup ku kvalitným špecializovaným mapovým podkladom“, a dodal, že práve na tento problém narážajú aj v Prešove. Prešovská radnica sa aj napriek tomu vyjadrila, že bude aj naďalej podľa možností zverejňovať ďalšie nové mapové podklady.

Source: http://www.presov.sk/portal/

Objavovanie Prešova

Majstri farebnej palety Prvé Objavovanie Prešova v roku 2011 je venované majstrom farebnej palety, ktorí preslávili naše mesto svojimi obrazmi. Na našom stretnutí sa budeme venovať takým majstrom ako boli Jakub Bogdani, Max Kurth, či Ján Rombauer, ktorého diela si prezrieme aj na unikátnej výstave Levoča – Petrohrad – Prešov. Pozor Objavovanie majstrov farebnej palety bude len v nedeľu 9.1.2011 o 14,00. Sprevádzať bude Mgr. Andrea Sivaničová. Predaj vstupeniek: Mestské informačné centrum (Hlavná 67) Cena vstupeniek: 1,29 € v predpredaji, 1,49 € v deň konania Zvedavé deti zadarmo Autor: PhDr. Darina Petranská Pridal: Magdaléna Himičová, Mgr.