Prví klienti sa v centre dobre cítia

Centrum sociálnych služieb mesta Poprad na Francisciho ulici prijalo koncom januára prvých klientov. V moderne, účelne a súčasne krásne, zariadených priestoroch sa už udomácnili a pochvaľujú si výbornú starostlivosť.

Viceprimátor Popradu Adrián Kromka pri piatkovej návšteve povedal: „V súčasnosti máme v meste Poprad viac ako 5 tisíc obyvateľov starších ako 65 rokov. Z nich 15-20 percent potrebuje osobnú alebo inštrumentálnu sociálnu pomoc a sociálne služby. Keďže mesto Poprad má záujem na uspokojovaní sociálnych potrieb obyvateľov, zrealizovali sme v súlade s Komunitným plánom mesta toto sociálne zariadenie. Pozostáva z denného stacionára určeného seniorom a ťažko zdravotne postihnutým občanom s kapacitou 10 miest, ďalej sa tu nachádza zariadenie núdzového bývania pre obete násilia s kapacitou 12 miest a zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou 20 miest.“

Prví klienti sa v centre na Francisciho ulici cítia príjemne. Oľga Veselá (na malom foto) povedala: „Je tu pekne, čisto, starajú sa o nás, som veľmi spokojná. Osobitne si cením rehabilitácie, lebo ma postavili na nohy.“ Magda Hatašová doplnila: „Je tu ako v luxusnom hoteli. Starší ľudia sa nemusia báť, dostanú výnimočnú starostlivosť. Som mimoriadne spokojná, cítim sa tu výborne.“ Riaditeľ Centra sociálnych služieb mesta Poprad Jozef Košický, pod ktoré patrí i centrum na Francisciho ul., uviedol: „Narastá nám záujem nových žiadateľov o umiestnenie v zariadení opatrovateľskej služby i v dennom stacionári. Momentálne máme 5 nových žiadostí. V zariadení má každý klient v zmysle nového zákona o sociálnych službách vypracovaný individuálny rozvojový plán prispôsobený jeho požiadavkám a potrebám.“

Anna Schlosserová, vedúca centra na Francisciho ul. dodala, že toto sociálne zariadenie je vybavené tými najlepšími a najmodernejšími pomôckami – polohovateľnými posteľami, pojazdnými stoličkami, sprchovacími stoličkami, zdvihákmi atď. Postupne s pribúdajúcimi klientmi budú dopĺňať i personálne obsadenie. „Starším ľuďom sa venujeme doslova so srdcom na dlani. Prispôsobujeme im program v priebehu dňa, lebo nie všetci sú na tom tak zdravotne dobre, aby sa mohli celý deň venovať pripraveným aktivitám.“