Spievaj s nami

Knižnica Antona Bernoláka v N. Zámkoch usporiadala 29. ročník speváckej súťaže pre žiakov materských škol Spievaj s nami. Zmyslom tejto súťaže je podchytiť v nádejných speváčikoch cit pre krásu ľudovej piesne a prostredníctvom nej objaviť bohatstvo ľudovej tradície. Porota vyslovila poďakovanie pedagógom a rodičom, ktorí vedú dieťa k spievaniu a nasmerujú ho tým k najčistejšiemu prameňu hudobnej kultúry. Súťaže sa zúčastnili tri desiatky predškolákov. Diplomy, pochvaly a odmeny boli tou najlepšou motiváciou pred ďalšou cestou budúcich spevákov.

Eva Perďochová, pedagóg ZUŠ

Zdroj: Castrum Novum