Objavovanie Prešova

Majstri farebnej palety Prvé Objavovanie Prešova v roku 2011 je venované majstrom farebnej palety, ktorí preslávili naše mesto svojimi obrazmi. Na našom stretnutí sa budeme venovať takým majstrom ako boli Jakub Bogdani, Max Kurth, či Ján Rombauer, ktorého diela si prezrieme aj na unikátnej výstave Levoča – Petrohrad – Prešov. Pozor Objavovanie majstrov farebnej palety bude len v nedeľu 9.1.2011 o 14,00. Sprevádzať bude Mgr. Andrea Sivaničová. Predaj vstupeniek: Mestské informačné centrum (Hlavná 67) Cena vstupeniek: 1,29 € v predpredaji, 1,49 € v deň konania Zvedavé deti zadarmo Autor: PhDr. Darina Petranská Pridal: Magdaléna Himičová, Mgr.

„Ščaslivý večer veselý…“

Honosnosť Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline sa snúbila s honosnosťou vystúpení účinkujúcich predvianočného koncertu „Sila Vianoc nech nás spája“, ktorý sa konal v piatok 10. decembra 2010 pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja Blanára a žilinského diecézneho biskupa J. E. Mons. Tomáša Galisa. „Dobrý večer, pokoj sväťí vinšujeme vám! Narodila sa ďieťatko, posiela nás k vám, žeby sťe mu ňiečo daľi, lebo on je Pán. Chlebíček nám ňekce braťi, len peniažky a dugáťi, dobrý večer, pokoj sväťí vinšujeme vám!“ (vinš DFS Lieska) Ticho a prítmie katedrály rozjasnil príchod dievčat z DFS Lieska, ktoré doň priniesli svetlo v podobe zažatých lampášikov a rolničiek, svetlo, ktoré je symbolom pokoja, radosti a nádeje.

Návštevníci sa započúvali do vianočných piesní a vinšov Heleny Záhradníkovej v doprovode gájd Romana Bienika. Ľudová hudba Miroslava Dudíka z Myjavy priblížila vianočné piesne Západného Slovenska. Pastierske rohy, fujara trombita, drumbľa, pastierske píšťaly Trombitášov bratov Štefánikovcov z Nimnice nás preniesli na pasienky medzi pastierov, ktorí boli medzi prvými, ktorí ohlasovali narodenie Ježiška. Terchovské vianočné koledy zazneli v podaní Ťažkej muziky a ženskej speváckej skupiny Trio z Chotára. Vianočnú atmosféru dotvorili i priania predsedu Žilinského samosprávneho kraja, Ing. Juraja Blanára, generálneho vikára biskupského úradu v Žiline, Mons. Ing. Ladislava Stromčeka a riaditeľky Krajského kultúrneho strediska v Žiline, PhDr.

Soni Řehákovej. Koncert doznel v tónoch fujary Ruda Patrnčiaka, ktorý doprevádzal s Ťažkou muzikou najkrajšiu vianočnú pieseň Tichá noc. Predseda Žilinského samosprávneho kraja odovzdal po koncerte v priestoroch Makovického domu v Žiline „Cenu Žilinského samosprávneho kraja“ akademickému maliarovi Zdenovi Horeckému. Pri tejto príležitosti si prevzali ocenenie „Poctu generálneho riaditeľa Národného osvetového centra v Bratislave“ Vít Pieš pri príležitosti životného jubilea 80 rokov za celoživotný prínos v oblasti rozvoja tradičnej ľudovo umeleckej tvorby a DFS Lieska pri príležitosti 35. výročia aktívneho pôsobenia a úspešnej prezentácie folklóru a mesta Žiliny na Slovensku aj v zahraničí. Riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline udelila ďakovný list Jurajovi Jakubíkovi pri príležitosti životného jubilea 50 rokov.

„Zastavujeme v sebe čas, zratúvame minulé a možno rozmýšľame, že by sme sa naozaj v tomto hektickom období radi zastavili a stíšili sa, prežili blízkosť ľudí, započúvali sa do vnútorného hlasu či aspoň do nádhernej hudby, ktorá nesie v sebe ozvenu Dobrej zvesti pre ľudí. Práve preto sa 10. decembra 2010 otvorili brány Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline, zasvietili svetlá a na pozvanie Žilinského samosprávneho kraja, Žilinskej diecézy a Krajského kultúrneho strediska v Žiline prišli všetci, ktorí pracujú v prospech človeka. Všetkým vzácnym ľuďom dobrej vôle je venovaný každoročný slávnostný program – najkrajšie Vianoce“ dodáva riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline PhDr. Soňa Řeháková. Podujatie je realizované s finančným prispením Grantového systému MK SR a Grantového systému Mesta Žilina. Mgr. Monika Sedliaková (KrKS)