Krása lastúr a ulít dominovala v minigalérii MsKS

Mäkkýše patria po hmyze medzi najrozšírenejšiu skupinu bezstavovcov na Zemi. Životný priestor týchto doteraz viac ako 120 tisíc popísaných druhov siaha od nadmorskej výšky 5 tisíc m nad morom po 9 tisíc m pod morskou hladinou. Pestrofarebnosť a tvarová rozmanitosť ich schránok od nepamäti oslovovala ľudskú myseľ z rôznych pohnútok. Viac sa o spôsobe života, rozšírení a ochrane týchto studenokrvných, telom mäkkých a zraniteľných tvorov – ulitníkov, lastúrnikov i hlavonožcov dozvedeli záujemcovia, ktorí v januári 2011 navštívili výstavu „Krása lastúr a ulít“ v minigalérii MsKS v kine Mier. Náučnú výstavu zapožičalo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Zo súkromných zbierok jednotlivcov výstavu doplnili pár desiatkami ulít a lastúr riečnych, morských i suchozemských mäkkýšov. Najväčšiu radosť z kontaktného zážitku mali samozrejme deti. O výstavy s prírodnou a ekologickou tematikou sa zaujíma stále viac mladých rodičov s deťmi. Pre tých, ktorí návšteve výstavy mohli venovať viac času, bol zabezpečený sprievodný výklad a premietanie filmov o slimákoch a slizniakoch alebo o morských mäkkýšoch.

Digitálne mapy Prešova už aj pre verejnosť

Prešovský mestský úrad dnešným dňom sprístupnil na svojej webovej stránke oficiálny mapový informačný systém mesta s názvom GISPLAN. Prostredníctvom tohto systému bude občanom a návštevníkom mesta odteraz priebežne poskytovať dôležité mapy, mapové podklady a informácie. Zaujímavosťou je zverejnenie desať rokov starej leteckej snímky a informatívnej mapy katastra. Ako uviedol primátor mesta, Pavel Hagyari ide o ďalší krok k informatizácii, obyvateľom Prešova zavedenie systému uľahčí a zjednoduší postup pri získavaní informácií. „Systém je tiež jedným z krokov, ktorý môže prilákať investorov práve do Prešova“, dodal primátor. Digitálne mapy sa v rámci riadenia a správy mesta Prešov efektívne využívajú od roku 2009.

V prvej fáze bol zavedený nový moderný informačný systém Gisplan. Jeho prvými používateľmi sa stali pracovníci mestského úradu a mestskej polície, ktorí ho začali používať v rámci výkonu svojich pracovných úloh. Celkovo bolo do systému pripojených takmer sto interných používateľov. Zároveň sa mesto zameralo na budovanie a skvalitňovanie jeho obsahovej stránky. Pre tieto účely boli začiatkom roka 2010 zakúpené kvalitné letecké snímky, tzv. ortofotomapy. V novembri 2010 mesto Prešov zverejnilo prvú digitálnu mapu investícií a plánovaných projektov mesta za obdobie 2006-2010. Zároveň avizovalo sprístupnenie ďalších podkladov a spustenie systému Gisplan aj pre verejnosť. Gisplan je teda od dnešného dňa prístupný už aj verejnosti prostredníctvom internetu priamo z oficiálnej webovej stránky mesta www.presov.sk. Obyvateľom a návštevníkom mesta poskytuje možnosť pohodlnej práce s mapou a prístup k podkladovým vrstvám určeným na tvorbu máp. Samozrejmosťou je posun a priblíženie v mape, vyhľadávanie a identifikácia vybraných objektov v mape, či meranie vzdialeností a plôch v mape. K dispozícii je najaktuálnejšia ortofotomapa, ako aj pre porovnanie desať rokov stará ortofotomapa mesta z roku 2001. Celkovo pritom budú mať občania možnosť voľby troch ortofotomáp z rôznych období rozvoja mesta.

Pre občanov je určite najzaujímavejšou katastrálna mapa mesta. Tá síce neslúži a ani nemôže slúžiť na právne účely, má však dôležitý informatívny charakter. Ako dnes uviedol obchodný riaditeľ spoločnosti GISTA, Rastislav Mičaník, „katastrálna mapa Prešova, žiaľ, v súčasnosti ešte nie je kompletná, nakoľko prebiehajú zmeny v katastrálnych územiach Prešov a Solivar, mesto však bude mapu priebežne aktualizovať a prípadne zmeny by sa mali objaviť aj na webe“, uviedol. Mapové alebo inak povedané geografické informačné systémy (GIS), patria vo svete medzi veľmi vyhľadávané a často využívané. O ich popularizáciu sa v posledných rokoch zaslúžili hlavne GPS navigačné zariadenia a mapové servery ako je Google maps. Podľa slov riaditeľa, pána Mičaníka, „v rámci samospráv na Slovensku je ich využívanie podľa odborníkov, žiaľ, stále v začiatkoch a hlavným dôvodom je predovšetkým obmedzený prístup ku kvalitným špecializovaným mapovým podkladom“, a dodal, že práve na tento problém narážajú aj v Prešove. Prešovská radnica sa aj napriek tomu vyjadrila, že bude aj naďalej podľa možností zverejňovať ďalšie nové mapové podklady.

Source: http://www.presov.sk/portal/

Spievaj s nami

Knižnica Antona Bernoláka v N. Zámkoch usporiadala 29. ročník speváckej súťaže pre žiakov materských škol Spievaj s nami. Zmyslom tejto súťaže je podchytiť v nádejných speváčikoch cit pre krásu ľudovej piesne a prostredníctvom nej objaviť bohatstvo ľudovej tradície. Porota vyslovila poďakovanie pedagógom a rodičom, ktorí vedú dieťa k spievaniu a nasmerujú ho tým k najčistejšiemu prameňu hudobnej kultúry. Súťaže sa zúčastnili tri desiatky predškolákov. Diplomy, pochvaly a odmeny boli tou najlepšou motiváciou pred ďalšou cestou budúcich spevákov.

Eva Perďochová, pedagóg ZUŠ

Zdroj: Castrum Novum

Prví klienti sa v centre dobre cítia

Centrum sociálnych služieb mesta Poprad na Francisciho ulici prijalo koncom januára prvých klientov. V moderne, účelne a súčasne krásne, zariadených priestoroch sa už udomácnili a pochvaľujú si výbornú starostlivosť.

Viceprimátor Popradu Adrián Kromka pri piatkovej návšteve povedal: „V súčasnosti máme v meste Poprad viac ako 5 tisíc obyvateľov starších ako 65 rokov. Z nich 15-20 percent potrebuje osobnú alebo inštrumentálnu sociálnu pomoc a sociálne služby. Keďže mesto Poprad má záujem na uspokojovaní sociálnych potrieb obyvateľov, zrealizovali sme v súlade s Komunitným plánom mesta toto sociálne zariadenie. Pozostáva z denného stacionára určeného seniorom a ťažko zdravotne postihnutým občanom s kapacitou 10 miest, ďalej sa tu nachádza zariadenie núdzového bývania pre obete násilia s kapacitou 12 miest a zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou 20 miest.“

Prví klienti sa v centre na Francisciho ulici cítia príjemne. Oľga Veselá (na malom foto) povedala: „Je tu pekne, čisto, starajú sa o nás, som veľmi spokojná. Osobitne si cením rehabilitácie, lebo ma postavili na nohy.“ Magda Hatašová doplnila: „Je tu ako v luxusnom hoteli. Starší ľudia sa nemusia báť, dostanú výnimočnú starostlivosť. Som mimoriadne spokojná, cítim sa tu výborne.“ Riaditeľ Centra sociálnych služieb mesta Poprad Jozef Košický, pod ktoré patrí i centrum na Francisciho ul., uviedol: „Narastá nám záujem nových žiadateľov o umiestnenie v zariadení opatrovateľskej služby i v dennom stacionári. Momentálne máme 5 nových žiadostí. V zariadení má každý klient v zmysle nového zákona o sociálnych službách vypracovaný individuálny rozvojový plán prispôsobený jeho požiadavkám a potrebám.“

Anna Schlosserová, vedúca centra na Francisciho ul. dodala, že toto sociálne zariadenie je vybavené tými najlepšími a najmodernejšími pomôckami – polohovateľnými posteľami, pojazdnými stoličkami, sprchovacími stoličkami, zdvihákmi atď. Postupne s pribúdajúcimi klientmi budú dopĺňať i personálne obsadenie. „Starším ľuďom sa venujeme doslova so srdcom na dlani. Prispôsobujeme im program v priebehu dňa, lebo nie všetci sú na tom tak zdravotne dobre, aby sa mohli celý deň venovať pripraveným aktivitám.“

Objavovanie Prešova

Majstri farebnej palety Prvé Objavovanie Prešova v roku 2011 je venované majstrom farebnej palety, ktorí preslávili naše mesto svojimi obrazmi. Na našom stretnutí sa budeme venovať takým majstrom ako boli Jakub Bogdani, Max Kurth, či Ján Rombauer, ktorého diela si prezrieme aj na unikátnej výstave Levoča – Petrohrad – Prešov. Pozor Objavovanie majstrov farebnej palety bude len v nedeľu 9.1.2011 o 14,00. Sprevádzať bude Mgr. Andrea Sivaničová. Predaj vstupeniek: Mestské informačné centrum (Hlavná 67) Cena vstupeniek: 1,29 € v predpredaji, 1,49 € v deň konania Zvedavé deti zadarmo Autor: PhDr. Darina Petranská Pridal: Magdaléna Himičová, Mgr.

„Ščaslivý večer veselý…“

Honosnosť Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline sa snúbila s honosnosťou vystúpení účinkujúcich predvianočného koncertu „Sila Vianoc nech nás spája“, ktorý sa konal v piatok 10. decembra 2010 pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja Blanára a žilinského diecézneho biskupa J. E. Mons. Tomáša Galisa. „Dobrý večer, pokoj sväťí vinšujeme vám! Narodila sa ďieťatko, posiela nás k vám, žeby sťe mu ňiečo daľi, lebo on je Pán. Chlebíček nám ňekce braťi, len peniažky a dugáťi, dobrý večer, pokoj sväťí vinšujeme vám!“ (vinš DFS Lieska) Ticho a prítmie katedrály rozjasnil príchod dievčat z DFS Lieska, ktoré doň priniesli svetlo v podobe zažatých lampášikov a rolničiek, svetlo, ktoré je symbolom pokoja, radosti a nádeje.

Návštevníci sa započúvali do vianočných piesní a vinšov Heleny Záhradníkovej v doprovode gájd Romana Bienika. Ľudová hudba Miroslava Dudíka z Myjavy priblížila vianočné piesne Západného Slovenska. Pastierske rohy, fujara trombita, drumbľa, pastierske píšťaly Trombitášov bratov Štefánikovcov z Nimnice nás preniesli na pasienky medzi pastierov, ktorí boli medzi prvými, ktorí ohlasovali narodenie Ježiška. Terchovské vianočné koledy zazneli v podaní Ťažkej muziky a ženskej speváckej skupiny Trio z Chotára. Vianočnú atmosféru dotvorili i priania predsedu Žilinského samosprávneho kraja, Ing. Juraja Blanára, generálneho vikára biskupského úradu v Žiline, Mons. Ing. Ladislava Stromčeka a riaditeľky Krajského kultúrneho strediska v Žiline, PhDr.

Soni Řehákovej. Koncert doznel v tónoch fujary Ruda Patrnčiaka, ktorý doprevádzal s Ťažkou muzikou najkrajšiu vianočnú pieseň Tichá noc. Predseda Žilinského samosprávneho kraja odovzdal po koncerte v priestoroch Makovického domu v Žiline „Cenu Žilinského samosprávneho kraja“ akademickému maliarovi Zdenovi Horeckému. Pri tejto príležitosti si prevzali ocenenie „Poctu generálneho riaditeľa Národného osvetového centra v Bratislave“ Vít Pieš pri príležitosti životného jubilea 80 rokov za celoživotný prínos v oblasti rozvoja tradičnej ľudovo umeleckej tvorby a DFS Lieska pri príležitosti 35. výročia aktívneho pôsobenia a úspešnej prezentácie folklóru a mesta Žiliny na Slovensku aj v zahraničí. Riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline udelila ďakovný list Jurajovi Jakubíkovi pri príležitosti životného jubilea 50 rokov.

„Zastavujeme v sebe čas, zratúvame minulé a možno rozmýšľame, že by sme sa naozaj v tomto hektickom období radi zastavili a stíšili sa, prežili blízkosť ľudí, započúvali sa do vnútorného hlasu či aspoň do nádhernej hudby, ktorá nesie v sebe ozvenu Dobrej zvesti pre ľudí. Práve preto sa 10. decembra 2010 otvorili brány Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline, zasvietili svetlá a na pozvanie Žilinského samosprávneho kraja, Žilinskej diecézy a Krajského kultúrneho strediska v Žiline prišli všetci, ktorí pracujú v prospech človeka. Všetkým vzácnym ľuďom dobrej vôle je venovaný každoročný slávnostný program – najkrajšie Vianoce“ dodáva riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline PhDr. Soňa Řeháková. Podujatie je realizované s finančným prispením Grantového systému MK SR a Grantového systému Mesta Žilina. Mgr. Monika Sedliaková (KrKS)

Ocenili učiteľov a pracovníkov kultúrnej sféry

Reprezentačné výstavné priestory Záhorskej galérie sa 30. marca popoludní stali miestom oceňovania kultúrnych a pedagogických pracovníkov zo Senice. Organizátormi slávnostného podujatia s dlhoročnou tradíciou sú Mesto Senica a Komisia pre vzdelanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti pri MsZ Senica. Samospráva mesta Senica touto akciou vzdáva vybraným jednotlivcom verejnú poctu za ich vykonanú prácu.

Aj tohto roku bola do procesu výberu zapojená verejnosť. Je potešiteľné, že od občanov dostali organizátori niekoľko tipov na uznanie celoživotných tvorivých zásluh v kultúrnej i pedagogickej sfére. Je to dôkaz, že verejnosť sleduje aktivity v kultúre i v školstve a vie učiteľov i pracovníkov v kultúre za dobré činy a schopnosti pochváliť. Činnosť týchto ľudí je verejnosti denno-denne na očiach či už v školských triedach alebo pri organizovaní záujmového krúžku. Rozsah ich práce sa nedá zúžiť na jednoduché pomenovanie. Svojej robote obetovali aj kus voľného času, vložili do nej všetko najlepšie čo vedia. Iba tak totiž možno v týchto povolaniach presvedčiť a získať iných a dávať nové impulzy pre život. Primátor Senice Ľubomír Parízek poďakoval všetkým vyznamenaným za ich záslužnú a nádhernú prácu a zaželal im veľa zdravia, energie a trpezlivosti pri vykonávaní svojho povolania a svoje pocity vyjadril: „V dnešnej dobe tvrdého materializmu sa niektorým hodnotám nepripisuje veľká vážnosť. My si však vážime silu vášho ducha, ktorým obohacujete naše žitie, formujete nastupujúcu generáciu, ale i starším dávate cez kultúrne aktivity do každodenného života veľa nových podnetov. Dôležité je vážiť si jeden druhého a povzbudiť sa navzájom.“

Mgr. Gabriela Bachurová
– učiteľka Základnej školy na Mudrochovej ulici. Počas svojho pedagogického pôsobenia aktívne pripravuje žiakov na predmetové súťaže a kultúrno-spoločenské podujatia školy. Je vedúcou metodického združenia. Aktívne sa podieľa na príprave významných akcií školy, spolupracuje s materskými školami. Zvyšuje si kvalifikáciu v anglickom jazyku. Je vynikajúci pedagóg a dobrá kolegyňa.

Mgr. Dagmar Blažeková
– učiteľka Gymnázia Ladislava Novomeského. Patrí k pedagógom, ktorí dosahujú stabilne a dlhodobo výborné výchovno-vzdelávacie výsledky v nemeckom jazyku a telesnej výchove. Pod jej vedením sa organizujú školské a mimoškolské športové podujatia. Vedie mladých ľudí k zdravému spôsobu života, ochrane prírody, životného prostredia. Je dlhoročnou súčasťou športového života v meste, jej voľný čas sa nerozlučne spája s vyhľadávaním a rozvojom volejbalových talentov.

Jozef Fojtlín
– Je osobnosťou v oblasti divadla a hudby v Senici. Je jedným zo zakladateľov zboru Cantilena, kde pôsobil ako spevák od roku 1971 do roku 2009. Po divadelných začiatkoch v Sobotišti prvý raz hrá v Senici r. 1966 v operete Boženy Němcovej DIVÁ BÁRA . Tu začína jeho divadelná dráha herca a režiséra. Bol obsadzovaný do mnohých hlavných úloh, od roku 1973 v réžii filmového herca Pavla Mattoša postupne naštudoval 11 hier. Za doterajšiu vysoko angažovanú umeleckú tvorbu a zásluhy o rozvoj divadla na Slovensku mu bola na Scénickej žatve v Martine v októbri 1986 udelená cena Ministerstva kultúry SR – pamätná Medaila Gašpara Fejérpataky – Belopotockého.

Mgr. Viera Gáliková
– umelecká, hlasová vedúca a dirigentka speváckeho súboru Cantilena. Zbor pod jej vedením dosahuje mimoriadne úspechy a reprezentuje naše mesto po celom Slovensku a Európe. Pravidelne sa zúčastňuje festivalov zborových spevov. V tomto roku zbor pripravuje VIII.ročník Medzinárodného festivalu zborového spevu v Senici a III.ročník Medzinárodného festivalu sakrálnej tvorby v Šaštíne.

Mgr. Zuzana Janovičová
– vyučuje hru na klavíri a je vedúcou klavírneho oddelenie ZUŠ. Cieľavedomosť, tvorivosť, vysoká profesionalita, využívanie najmodernejších metód, individuálny prístup a záujem o osobné radosti a problémy žiakov – to všetko charakterizuje jej osobnosť. Výsledkom sú každoročne tie najvyššie ocenenia žiakov v súťažiach celoštátneho rozsahu a množstvo kvalitne pripravovaných absolventov, z ktorých sú viacerí absolventmi vyšších umeleckých škôl.

RNDr. Ľubica Krištofová
– už 11 rokov je riaditeľkou Záhorského osvetového strediska. Počas jej pôsobenia si stredisko vybudovalo významné postavenie v regióne a stalo sa stánkom neprofesionálnej umeleckej tvorby, vzdelávania, osvety, záujmovej umeleckej činnosti a voľno-časových aktivít pre širokú verejnosť. Popri práci pôsobí v rôznych občianskych združeniach, ktoré prispievajú k kultúrnemu a spoločenskému životu. V rámci profesionálnej pôsobnosti napomáha činnosti ďalším mimovládnym organizáciám, pôsobí v grantových komisiách. Je poslankyňou Mestského zastupiteľstva a predsedníčkou Komisie kultúry, vzdelávania a zboru pre občianske záležitosti pri Mestskou úrade. V tomto roku oslávi životné jubileum.

Michal Kvaltín
– bol zakladajúcim členom filmového krúžku, ktorý pracoval pri MsKS od roku 1975 až do roku 1990. Filmy, na ktorých sa autorsky podieľal, boli niekoľkokrát ocenené na domácich i zahraničných súťažiach. Počas svojho aktívneho života sa venoval i mládeži. Viedol krúžok minikáristov.

Ľubomír Miča
– pravidelne sa zúčastňuje tvorivých dielní organizovaných Národným osvetovým centrom v Bratislave a celoslovenských plenérových sústredení. Je zapáleným, pracovitým, vytrvalým, experimentujúcim výtvarníkom, venujúci sa predovšetkým olejomaľbe. Zapája sa do súťaží neprofesionálnej výtvarnej tvorby, kde získava viacero ocenení v regióne, kraji i na celoštátnej úrovni. V roku 2008 založil v Senici klub výtvarníkov Sen-Art, ktorého sa stal predsedom. Klub úspešne rozvíja svoju činnosť, združuje neprofesionálnych umelcov a pripravuje svoje výstavy. V rokoch 2006 a 2008 získal ocenenia na Medzinárodnom festivale umenia Perla Adrie v Grottammare v Taliansku. V tomto roku oslávi životné jubileum.

Mgr. Vladimír Michalka
– zástupca Strednej odbornej školy pre odborný výcvik. Spolupracuje s podnikateľmi v našom regióne pri zabezpečovaní zmluvných pracovísk pre žiakov školy. Prispieva k budovaniu partnerstva so základnými školami v regióne, aktívne sa venuje športu ako tréner basketbalu. So žiakmi školy sa zapája s do športových súťaží stredných škôl.

Mgr. Elena Minxová
– učiteľka Základnej školy na ulici V.Paulínyho Tótha. Venuje sa najmä žiakom 1. a 2. ročníka. Jej srdcovou záležitosťou je výtvarná výchova. V minulom školskom roku vypracovala a zrealizovala projekt Nech sa nám netúlajú, ktorý bol zameraný na zmysluplné využitie voľného času detí. V škole vytvorila výtvarný ateliér. O jej práci so žiakmi svedčia nádherné práce, ktoré zdobia interiér školy. Má úprimný vzťah k žiakom i učiteľom, svedomito pristupuje k plneniu svojich povinností. PhDr. Oľga Novanská – stredoškolská učiteľka. Dlhé roky pôsobila v Gymnáziu Ladislava Novomeského najmä ako učiteľka nemeckého jazyka. Vyznačovala sa obrovskou múdrosťou a schopnosťou naučiť cudzí jazyk na veľmi vysokej úrovni.

Mgr. Alena Pfeifferová
– učiteľka francúzskeho a ruského jazyka v Základnej škole na Komensklého ulici. Dosahuje vynikajúce výsledky v pedagogicko-výchovnej práci. Vedie predmetovú komisiu pre cudzie jazyky a pripravuje žiakov na olympiádu vo francúzskom jazyku. Výsledkom jej práce sú opakovane popredné umiestnenia v okresných i krajských kolách jazykových súťaží. Medzi najväčšie úspechy patria umiestnenia na prvých miestach v celoslovenskom kole olympiády z francúzskeho jazyka v posledných dvoch rokoch.

Ing. Miroslava Príkopová
– je už 10 rokov riaditeľkou Obchodnej akadémie. Pod jej vedením sa škola zveľaďuje nielen po materiálnej stránke, ale získala aj mnohé výrazné ocenenia, medzi ktoré patrí Európska značka pre inovačné iniciatívy v jazykovom vzdelávaní, 4. miesto Škola roku v celoslovenskom hodnotení športových aktivít na stredných školách. Významnou mierou sa podieľala na zavedení nového študijného odboru, iniciovala zmenu v charaktere a obsahu praktickej a teoretickej časti maturitnej skúšky.

RSDr. Milina Rosová
– už dlhé roky sa zapája do verejného a spoločenského života. Už v mladom veku sa rozhodla venovať profesijne verejnej správe. Najskôr pracovala vo funkcii tajomníčky MNV v Senici a potom KNV v Bratislave. Je zakladajúcou členkou Zboru pre občianske záležitosti v Senici od roku 1960, kde aktívne pôsobí dodnes. V súčasnej dobe je tajomníčkou Oblastného výboru Zväzu protifašistických bojovníkov v Senici a predsedníčka Klubu Spoločnosti Ladislava Novomeského v Senici.

Mgr. Ivan Sedlák
– učiteľ Spojenej školy. Je svedomitý, má iniciatívny prístup k práci, zveľaďuje interiérové a exteriérové priestory školy v súlade so súčasnými environmentálnymi požiadavkami. Systematicky a cieľavedome vedie žiakov k ochrane a tvorbe životného prostredia a vzťahu k prírode.

Mgr. art. Ján Slezák
– vynikajúci tanečník, spevák, muzikálový herec, absolvent JAMU Brno. Osobnosť, plná života, šarmu a kúzla, ktorá urobila veľa pre propagáciu a prezentáciu Senice široko ďaleko za jej hranicami. Bol pri vzniku hudobných súťaží Senický kľúčik či POP Senica, tvoril mnohé tanečné koncerty Screamu. Účinkoval v hlavných úlohách v jedenástich muzikáloch a činohrách. Získal v roku 2006 Výročnú cenu literárneho fondu v oblasti divadla za rolu Jánošík v muzikáli Na skle maľované. Má vlastnú hudobnú skupinu S.F.U pre ktorú aj komponuje. S nadšením organizuje detské tábory a voľno-časové podujatí pre deti v rámci organizácie Záhorácky Fénix, ktorej je predsedom. Jeho novou aktivitou je práca učiteľa spevu na ZUŠ Gbely.

Mária Stanková
– 25 rokov pracuje v Záhorskej knižnici. Je vedúcou oddelenia odbornej literatúry a vedie Útvar knižničnoinformačných služieb. Okrem riadiacej práce spracováva rešerše a zodpovedá za zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby. Venuje sa informačnej výchove mladých ľudí. O tom ,že túto náročnú, precíznu a zodpovednú prácu vykonáva dobre, svedčia desiatky spokojných čitateľov.

Alena Sukopčáková
– je zástupkyňou riaditeľky materskej školy v elokovaných triedach na Robotníckej ulici. Takmer 38 rokov sa venuje výchove najmladšej generácie. Je kreatívna, využíva nové metódy a formy práce. Tvorivo prispieva k vytváraniu pozitívnej atmosféry na pracovisku. Svojím výtvarným talentom obohacuje prostredie materskej školy. Je členkou klubu neprofesionálnych výtvarníkov Sen- Art.

Mgr. Alena Šimková
– je učiteľkou Základnej školy na Sadovej ulici. Dlhé roky pracuje s deťmi na 1. stupni, formuje u nich aktívny postoj k športovaniu. Je zanietenou propagátorkou reformnej pedagogiky a nových foriem práce v rámci Daltonského vyučovania.