VIA spol. s r.o.

Stavebníctvo
Mapa
Hodnotenie
V meste
5/10
0 hodnotení

Poloha a opis

VIA spol. s r.o., ktorá sa zaoberá búracími a trhacími prácami, demoláciami objektov, projekciou inžinierskych sietí ako aj ich výstavbou, výstavbou oceľových mostov a dočasných premostení. VIA spol. s r.o., so sídlom v Banskej Bystrici bola založená v septembri roku 1992 a svoju činnosť zahájila 1.6 1993 odkúpením časti cestných stavieb OIP š.p. Banská Bystrica od Fondu národného majetku SR . Odkúpením časti vyššie uvedeného štátneho podniku prešli do spoločnosti VIA s r.o. aj všetci pracovníci, ktorí mali dlhoročné skúsenosti s výstavbou ciest, mostov, projekčných prác, búracích a trhacích prác, možtáži podporných mostových konštrukcií PIŽMO, montáži dočastných premostení BAILEY BRIDGE, ťažkých mostových súprav atď. Spoločnosť postupne budovala aj strojový park, ktorí aj naďalej je rozširovaný. Najcennejšim však pre spoločnosť boli viacročné skúsenosti pracovníkov a vedenia spoločnosti, ktoré dokázalo riešiť problémy tak, že spoločnosť od začiatku podnikania každoročne hospodárilo zo ziskom. Problémy riešime komplexne alebo podľa požiadaviek, v spolupráci s objednávateľom, so zreteľom na maximálnu efektívnosť riešenia a vykonaných prác. Počas pôsobenia sa spoločnosť vyprofilovala do dnešnej podoby, pričom základnými činnosťami sa stali: montáž dočastných ocelových mostov výstavba inžinierskych sietí projektovania inžinierskych sietí banská a dekštrukčná činnosť

Potrebujete preklenúť vodné toky, prírodné prekážky, alebo vybudovať rampy a podporné konštrukcie? V takýchto prípadoch Vám ponúkame riešenie pomocou našich mostných súprav. Stavebnicové oceľové konštrukcie umožňujú vybudovať provizórne mosty s nosnosťou v rozsahu od 20 ton až do 100 ton pri 3 metrových moduloch, pričom dĺžka týchto premostení sa pohybuje až do 400m. Pomocou pilierových konštrukcií (PIZMO) je možné vytvoriť rôzne podporné konštrukcie napr. na spevnenie (podopretie) stálych mostov pri prevoze tažkých nakladov atď. Výhodou všetkých spomenutých konštukcií je variabilnosť a rýchlosť montáže. Ponúkame Vám kompletnú dodávku od vypracovania projektovej dokumentácie, cez úpravu terénu, výstavbu až po demontáž mostovej alebo pilierovej konštrukcie. Uvažujete o odstránení nefunkčných objektov? Objekty, ktoré stratili svoju funkčnosť veľmi rýchlo chátrajú. Takéto chátrajúce objekty, pokiaľ ich nie je výhodné rekonštruovať sa časom stávajú nebezpečnými a sú záťažou pre životné prostredie. Čím dlhšie takýto objekt chátra, tým väčšie je riziko pri búracích prácach ako i náklady na ich vykonávanie. Vzhľadom na tieto dôvody je výhodnejšie chátrajúci objekt mimo prevádzky demolovať v čo najkratšom čase. Odborníci spoločnosti VIA s r.o. s dlhoročnými skúsenosťami pri odstraňovní objektov Vám ponúkajú vypracovanie návrhu najvhodnejšej búracej metódy, pričom spoločnosť VIA s r.o poskytuje garancie pri vykonaní búracích prác či už pomocou priemyselných výbušnín alebo postupným rozoberaním resp. na kombináciu oboch metód. Ponúkame Vám služby od vypracovania projektu, získania potrebných povolení, vykonania samotných búracích prác až po odtránenie sute. Firma VIA spol. s r.o. rovnako zabezpečuje aj vŕtacie práce vrtnou súpravou MONTABERT 10.170 CL, resp. súpravou BÖHLER. Uvažujete s realizáciou stavieb a potrebujete projektovú dokumentáciu? Projekčná skupina našej spoločnosti Vám zabezpečí projektové dokumentácie pre výstavbu: ciest, dočastných mostov, skládok odpadu, plynovodov atď. Zároveň zabezpečujeme aj samotnú realizáciu týchto stavieb. ZAoberáme sa aj vypracovaním projektovej dokumentácie potrebnej k banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a to: návrhmi na určenie dobývacieho priestoru a chráneného ložiskového územia kompletnou prevádzkovou dokumentácou povrchových ťažobní plánmi otvárky, prípravy a dobývania ložísk plánmi využívania ložísk Ako súčasť projektovej dokumentácie sú podľa potreby vykonávané aj meračské a geodetické práce. Taktiež vykonávame INŽINIERSKU ČINNOSŤ, výberom staveniska počnúc a kolaudáciou predmetného objektu končiac, pričom zabezpečujeme spracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie technického dozoru.

Celkové hodnotenie
5
Služby
5 Umiestnenie
5
Čistota
5 Personál
5
Cena/kvalita
5 Komfort
5
Vaše hodnotenia
Zobraziť trasu
Východzie miesto Názov ulice a číslo objektu Mesto/Obec alebo PSČ Vyhľadať trasu
Cieľové miesto Názov ulice a číslo objektu Mesto/Obec alebo PSČ Vyhľadať trasu
Vaše hodnotenie Pridávanie hodnotení je dočasne pozastavené...